Your Cart

⭐⭐⭐⭐⭐ DISCOGS RATING  📦 EXTRA STRONG MAILERS

✅ 15 000 VINYL RECORDS IN STOCK AND ON DEMAND

FAST SHIPPING + TRACKING   🔒 100 % SECURE CHECKOUT

Онлайн решаване на спорове

Европейската комисия поддържа платформа за онлайн решаване на спорове (ОРС) за граждани на страните от ЕС, Норвегия, Исландия и Лихтенщайн. Тази платформа Ви дава възможност да подадете жалба до одобрен орган за решаване на спорове.

Можете да намерите платформата за ОРС на този уеб адрес—https://ec.europa.eu/consumers/odr/main