Ние от Латерна приемаме сигурността на нашия сайт за електронна търговия и онлайн разплащанията с изключителна сериозност.

Трафикът към и от нашия уебсайт се осъществява единствено чрез Transport Layer Security (TLS) комуникация, подсигурена със Secure Sockets Layer (SSL) сертификат с SHA-256 алгоритъм на подписване с RSA криптиране.

Използваме водещата компания за онлайн разплащания Stripe (https://stripe.com/en-bg/about) за сигурно и акуратно обработване на Вашето разплащане.

За всички картови разплащания използваме задължително изискването за Strong Customer Authentication (SCA) според ревизираната Директива за платежните услуги (PSD2) отнасяща се за всички транзакции в Европейската Икономическа Общност (ЕИО). Казано накратко, преди завършване на плащането Вашата банка ще поиска потвърждаване на транзакцията с токен, SMS или друг допълнителен фактор (3D Secure).

Нашият уебсайт е хостнат на сигурна и надеждна хостинг инфраструктура от най-висок стандарт.

Ние не съхраняваме и не пазим никакви данни за банковите карти и имаме технологичен достъп само до името на вида на картата, последните четири цифри от номера й и датата на валидност. Тази информация не подлежи на специална регулация и не е значима за потенциални измами или злоупотреби.

Преминаваме редовно оценяване за съответствие за PCI стандартите за картови разплащания чрез ежегодно преглеждане и потвърждаване на съответствието.

Start typing and press Enter to search

Search artists, titles, labels, catalogue numbers
Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Shopping Cart