IVAN SHOPOV, AVIGEYA
KANATITSA
(ETHERAUDIO RECORDS)

20.90 

In stock

Full picture sleeve, 180-gram black vinyl, housed in a plastic jacket, limited edition of 300. Previews and digital downloads are available at the label’s Bandcamp page here.

Tracklist:

A Side:

Chichovite Konye
Libe
Yane feat. Theodosii Spassov
Momina Molitva feat. Nocktern

B Side:

Slutse Gree feat. Dimitar Bodurov
Eno Lyo
Stara Planino feat. Dimitar Bodurov, Dayan Kutsarov
Kanatitsa feat. Theodosii Spassov

*Includes new unreleased version of the “Eno Lyo” track

ENG:

Time is a weird little thing. It can breathe life into our banal existence, but it can also crush us. Time unites and separates people. It’s often our only sole guide in history and a reference for social, cultural and political evolution. Our struggle to be constantly racing with it, is often the reason why we tend to feel detached from all that once shaped us.

With “Kanatitsa” Ivan Shopov and Avigeya have created a bridge to the realm of Bulgarian folklore which is often forgotten and taken for granted, while the rest of the world finds it fascinating. Having embraced our folklore as their own creative pulse, they have shaped the album not as a showcase about how traditional music can co-exist with contemporary electronics, but as a homogeneous and organic body of work, where the boundaries of music and time don’t exist.

The album sees Ivan Shopov and Avigeya exploring a vast variety of genres. From the carefully structured ambient waves of the self-titled piece, to the deep chill out vibes in “Sluntse” – it’s all a rollercoaster of music, which peaks not in the drum’n’bass or dubstep rooted tracks, but overall in its power and sincerity.

BG:

Времето е странно, малко нещо. Може да вдъхне живот на баналното ни съществуване, но може и да ни разпилее. Времето събира и разделя хората. Често то е единственият ни пътеводител в историята и референция за културна, социална и политическа еволюция. Опитите ни постоянно да се надпреварваме с времето често са причина да се чувстваме отделени от това, което някога ни е създало.

С „Канатица“ Иван Шопов и “Авигея” създават мост към реалността на българския фолклор, който често забравяме или приемаме за даденост и който целият свят обожава. Приели нашия фолклор като свой творчески пулс, те са създали албум, който няма за цел да покаже как традиционната музика може да се смеси със съвременната, а е хомогенна и органична работа, в която границите на музиката и времето не съществуват.

В албума Иван Шопов и “Авигея” изследват огромно разнообразие от електронни жанрове. От внимателно изградените ембиънт пластове на едноименното парче “Канатица” до дълбокия чил аут звук на „Слънце“ всичко е огромна въртележка от музика, която достига своите върхове, не в дръм’ен’бейс или дъбстеп вкоренените тракове, а в своята цялостна сила и искреност.

Албумът е реализиран с финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура”.

This album was made possible with the financial support of National Culture Fund
credits
released March 18, 2017

ENG:

with special guests:

Theodosii Spassov: kaval in 3 and 10
Dimitar Bodurov: piano in 5, 6 and 9
Burak Malçok: ney in 6
Stoimen Stoyanov: string arrangement in 4
Dayan Kutsarov: programming in 9

all compositions are based on Bulgarian folklore

programming, guitars, mixing: Ivan Shopov
vocals: Avigeya

arrangement: Ivan Shopov and Avigeya
Avigeya are : Aleksandra Vasileva, Milena Velikova, Ralitsa Kirilova, Sibina Radenkova
lyrics: folklore on 1, 3, 6, 7 and 9; Aleksandra Vasileva on 2 and 8; Sibina Radenkova on 4, 5 and 10

recorded at Pekarnata Studio and Etheraudio Studio
mastering: Shawn Hatfield (Audible Oddities, USA)

visual concept and graphic design: Ivaylo Petrov and Emanuela Belovarski
cover model : Irena Milyankova

review : Angel Simitchiev

produced by: Ivan Shopov
co produced by: Sabina Parisi

Released by Etheraudio Records

Special thanks to everyone, who contributed to the creation of this album.

BG:

със специалното участие на:

Теодосий Спасов: кавал в 3 и 10
Димитър Бодуров: пиано в 5, 6 и 9
Бурак Малчок: ней в 6
Стоимен Стоянов: струнен аранжимент в 4
Даян Куцаров: програминг в 9

всички композиции са базирани на български фолклор

програминг, китари, смесване: Иван Шопов
вокали: Авигея
аранжимент: Иван Шопов и Авигея

Авигея са: Александра Василева, Милена Великова, Ралица Кирилова, Сибина Раденкова
текстове: фолклорен на 1, 3, 6, 7 и 9; Александра Василева на 2 и 8; Сибина Раденкова на 4, 5, и 10

звукозапис в студио “Пекарната” и Etheraudio Studio
мастеринг: Шон Хатфилд (Audible Oddities, САЩ)

визуална концепция и оформление: Ивайло Петров и Емануела Беловарски
модел на обложката : Ирена Милянкова

ревю : Ангел Симитчиев

продуцент: Иван Шопов
ко продуцент: Сабина Паризи

Издадено от Etheraudio Records

Additional information

Artist

Title

Kanatitsa

Label

Catalog #

Etheraudio 001

Genre

,

Release Format

Vinyl

Format Description

Vinyl

Release Date

May 30, 2017