Your Cart

⭐⭐⭐⭐⭐ DISCOGS RATING  📦 EXTRA STRONG MAILERS

✅ 15 000 VINYL RECORDS IN STOCK AND ON DEMAND

FAST SHIPPING + TRACKING   🔒 100 % SECURE CHECKOUT

Общи условия

Здравейте и добре дошли, уважаеми любители и колекционери на грамофонни плочи!

За още по-добро изживяване при закупуване или търсене на желаните от вас плочи в онлайн магазина https://www.laternarecords.com (наричан още “магазин”, “онлайн магазин”), моля консултирайте се с тези условия. Благодарим Ви за това, че ги прочетохте и не се колебайте да се свържете с нас ако Ви е необходима допълнителна информация.

Основна информация

Всички артикули са нови и не са прослушвани никога. Това се отнася и за плочите, които не са фабрично запечатани. Вашите покупки се доставят в изрядно състояние във вида, в който са произведени и доставени от официалния дистрибутор.

За да бъдем верни на обичая за оценяване на състоянието на грамофонните плочи, ние определяме само фабрично запечатаните плочи като състояние Mint (M). Всички други нови плочи се считат за Near Mint (NM или M-), дори и когато те никога не са прослушвани или дори изваждани от калъфките си.

Купувачът е отговорен за заплащането на разходите за транспорт и, ако е приложимо, за застраховката на пратката (освен ако не е посочено друго в тези условия). В допълнение към тях, купувачът е отговорен за плащането на всякакви данъци върху вноса, мита и разходи за обработка в страната на местоназначението, които могат да възникнат за препоръчки до страни извън Европейския съюз. Пратката извън Европейския съюз ще бъде придружена от митническа декларация CN 22 и / или друг документ, който идентифицира изпращаната стока и платената стойност за тях (стойност на стоката + транспортни разходи + друга платена стойност).

За да осигурим задоволителното ниво на нашите услуги, в момента приемаме само поръчки от страни от Европейския съюз. Моля, свържете се с нас, ако имате запитване за доставка до страна, която не е включена в опциите за доставка.

Всички продукти са изброени с включен Български данък върху добавената стойност (ДДС) в размер на 20%.

Информация за продуктите и поръчките

Можете да използвате онлайн магазина за търсене на желаните от Вас продукти. Всички елементи, изброени на сайта, представляват необвързващо предложение и цената и наличността подлежат на промяна.

С подаване на поръчка правите валидна оферта за покупка от нас. Ще получите имейл за потвърждение на поръчката. Моля, проверете за несъответствия или непълноти и незабавно ни уведомете, ако има такива.

Ние ще Ви уведомим незабавно в случай на липса на поръчана стока и ще възстановим извършеното от Вас плащане, ако има такова, възможно най-скоро.

Ако сте на възраст под 18 години, вашият родител или настойник трябва да се съгласи с процеса на регистрация и поръчка и свързаните с него действия като плащане, получаване на стоките и т.н.

Политика за връщане

Ако повече не желаете някой или всички от поръчаните продукти и поръчката Ви все още не е изпратена, свържете се с нас и ние ще отменим поръчката Ви без да задаваме въпроси или да спорим с Вас.

Ако някой от продуктите доставени до Вас е дефектен или изпратен по погрешка ще се постараем да изпратим правилния продукт или заместител. Свържете се с нас за да уточним решението.

Освен ако една от предходните точки не е изпълнена или страните не са се споразумели за друго, ние не можем да признаем искане за разваляне на договора или връщане, когато се отнася до незапечатани аудио / видео / фонографски записи. Продуктът се счита за разпечатан, ако защитният филм/фолио е разопакован/липсва.

Авторски права

Всички аудио, визуални или писмени ресурси, илюстриращи действителния продукт, са собственост на съответните собственици на авторски права.

Запазено е авторското право за всеки ресурс, създаден от Латерна ЕООД, който е публикуван на този сайт.

Всяко копиране или използване на тези ресурси, като изображения, диаграми, звуци или текстове в друг електронен или печатен формат, не е разрешено без изричното съгласие на неговия автор или носител на авторски права.

Плащане и доставка

Условията за плащане и доставка за уточнени на нашата страница за Плащане и Доставка.

Политика за поверителност

Вашите лични данни са обработвани със съответното внимание и с мерките изисквани от приложимото законодателство и добрите практики. Повече по въпроса как обработваме Вашите лични данни може да намерите на страницата с нашата Политика за поверителност.

Imprint

Този онлайн магазин се поддържа и при поръчка Вие сключвате договор за покупка със следното юридическо лице:

Латерна ЕООД / ДДС No BG205365389 / Персенк 49 / 1164 София / България

E-mail: shop@laternarecords.com

Телефон: +359 892 77 20 39